Przygotowywanie systemów dachów zielonych przynosi dużo korzyści sektorom publicznym, prywatnym, gospodarczym oraz obywatelskim, a także środowiskom lokalnym i światowym. Chociaż wszystkie Systemy dachów zielonych spełniają podobne funkcje, to każda instalacja jest wyjątkowa, w związku z tym parametry